MENGINTEGRASIKAN KETIGA-TIGA TEKNOLOGI IAITU PC, WEB DAN MOBILE

Download free trial »

Aplikasi web yang mesra kepada semua media termasuk desktop,tablet dan telefon bimbit

Guru-guru boleh mengemaskini maklumat melalui desktop,telefon bimbit atau tablet

Penyelarasan(Synchronization) antara pangkalan data di sekolah dan cloud

Guru-guru akan mengemaskini maklumat murid dan markah ujian ke dalam pangkalan data di cloud server melalui aplikasi web dengan menggunakan telefon bimbit, tablet atau laptop.Maklumat ini kemudiannya boleh diselaraskan dengan pangkalan data di sekolah menggunakan aplikasi Isis-Sync.